Rzeczoznawca. Sp. Z o. o.
Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa
i Doradztwa
. O.O.Rz. i D.
91-420 Łódź
ul. Północna 27/29
tel./fax.: (042)636 69 44/632 78 57